Nhà phố

Chủ đầu tư: Mr. Minh

Nhà mặt phố

Chủ đầu tư:Cô Lan