Nhà mặt phố

Chủ đầu tư: Cô Lan

Biệt thự nhà vườn

Chủ đầu tư: Mr. Cường

Biệt thự nhà vườn 1 tầng

Chủ đầu tư: Mr. Sơn

Biệt thự mặt phố

Chủ đầu tư: Mr. Quang